Ấm lòng mùa dịch

06/10/2021
101

.

     Giữa những ngày khó khăn, phức tạp của đại dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Đắk Mil – huyện Đắk Mil đã chia sẻ, hỗ trợ những suất cơm 0 đồng đến đối tượng Bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.


(Những suất cơm 0 đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Đắk Mil)
                       
Đó là việc làm, hành động tuy nhỏ nhưng lại  rất ý nghĩa, đã lan tỏa được sự yêu thương của xã hội, cộng đồng trong việc chung tay góp phần cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc những mảnh đời kém may mắn.
                       
                                                             Đắk Mil, ngày  29  tháng 9  năm 2021.                                                                                                            Nguồn tin: Nguyễn Thị Nga