Ấm áp tình thương

03/06/2021
57

.

        Đến hẹn lại lên, có một ngày trong tuần Câu lạc bộ Tâm Hướng Thiện lại đến và đồng hành với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông bằng những bữa cơm ấm áp đầy tình thương, san sẻ một phần trong cuộc sống của họ đến đối tượng Bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.
             
                                  (Những bữa cơm tình thương của CLB Tâm Hướng Thiện)
Trong những năm qua, hành động, việc làm của Câu lạc bộ Tâm Hướng Thiện đến đối tượng Bảo trợ xã hội đã cho thấy được sự quan tâm của xã hội, các mạnh thường quân dành cho những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn nhằm giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên hòa nhập hơn với cộng đồng.
                       
                                                             Đắk Mil, ngày  03 tháng  6 năm 2021.                                                                                                                                                                     Nguồn tin: Nguyễn Thị Nga