Hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cháu Nguyễn Hữu Hà cho bố mẹ nuôi người Italia

02/06/2016
337

Hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cháu Nguyễn Hữu Hà cho bố mẹ nuôi người Italia

Hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cháu Nguyễn Hữu Hà
cho bố mẹ nuôi người Italia
 
          Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng với sự phối hợp  của Sở Tư pháp về việc tổ chức nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với các cháu mồ côi, bị bỏ rơi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông.
 
Sau gần một năm làm việc, tìm hiểu, giới thiệu một số cháu tại Trung tâm trong độ tuổi có thể làm con nuôi có yếu tố nước nước. Tổ chức con nuôi nước ngoài của Italia (Acáp) và gia đình muốn nhận con nuôi đã chọn cháu Nguyễn Hữu Hà - 05 tuổi là đối tượng bị bỏ rơi làm con nuôi. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan theo quy định của pháp luật, sáng ngày 19/8/2015, Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội đã đưa cháu Hà lên Sở Tư pháp để làm thủ tục bàn giao cháu Hà cho bố mẹ nuôi.
      
       (Toàn cảnh buổi làm việc tại Sở Tư pháp)
       
        ( Ông Nguyễn Hữu Thọ - Giám đốc TT BTXH bàn giao cháu Hà
         cho bố mẹ nuôi của cháu)
       Đây được xem là việc làm thiết thực, ý nghĩa tạo điều kiện cho các cháu mồ côi, bị bỏ rơi có gia đình thay thế, được yêu thương, được nuôi dưỡng giáo dục trong môi trường mới giúp cháu hoàn thiện bản thân mình hơn để trở thành người có ích hơn cho xã hôi.
                                                         
                                                            Đắk Mil, ngày 20 tháng 8 năm 2015
                                                     Nguồn tin: Nguyễn Xuân Soạn
 
                                                 Lãnh đạo duyệt
                                                         (Đã ký)
         
 
         
                                                 Nguyễn Hữu Thọ