Nhà hảo tâm

11/11/2015
149

Các nhà hảo tâm tiêu biểu đã có những đóng góp và luôn đồng hành cùng Trung tâm trong suốt những năm qua

1. Câu lạc bộ Nguyện Tâm – Đắk Mil: Khối 11, TT Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông – 0947.024.474.
2. Hội Doanh nghiệp Tỉnh Đắk Nông: Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
3.Cơm chay Hướng thiện chùa Hoa Nghiêm: TT Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.
4. Hon Đa 67 – Đắk Mil: TT Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.