Tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông

06/06/2016
169

Tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM BẢO TRỢ
XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG
1. Tổ chức bộ máy:
- Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm: Ban Giám đốc và 03 phòng chuyên môn:
1.1. Phòng Hành chính – Tổng Hợp – Kế toán
1.2. Phòng Quản lý đối tượng
1.3. Phòng Y tế - Công tác xã hội
2. Nhân sự của Trung tâm:
2.1. Ban Giám đốc:
- Giám đốc: Nguyễn Hữu Thọ
- Phó Giám đốc: Trần Nữ Trang
2.1. Các phòng chuyên môn:
 
STT Họ và tên Chức vụ
* Phòng Hành chính – Kế toán
1 Phạm Thị Hồng Hoa Phó trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Ngọc Mai Cán sự
3 Lê Thị Lành Cán sự
4 Phan Thị Huệ Cấp dưỡng
5 Đặng Thị Sang Cấp dưỡng
6 Lê Nguyên Báu Lái xe
* Phòng Quản lý đối tượng
1 Nguyễn Chí Kiện Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên
3 Kim Hương Giang Chuyên viên
4 Dư Thị Thịnh Chuyên viên
5 Trương Thị Khánh Hạ Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Nguyệt Chuyên viên
8 Lữ Mạnh Dũng Chuyên viên
9 Nguyễn Xuân Soạn Chuyên Viên
10 Bùi Ngọc Thạnh Chuyên viên
11 Nguyễn Duy Quang Chuyên viên
12 Nguyễn Thị Thu Cán sự
13 Trịnh Thị Trang Cán sự
14 Nguyễn Thị Phương Cán sự
15 Nguyễn Thị Hà Cán sự
16 Nguyễn Thị Hồng Mận Cán sự
17 Nguyễn Thị Qúy Cán sự
18 Y Hải SiNur Cán sự
19 Châu Văn Quyền Cán sự
*Phòng Y tế - Công tác xã hội
1 Trịnh Thị Chiến Cán sự
2 Huỳnh Thị Nam Định Cán sự
3 Nguyễn Thị Hà Giang Cán sự