Chi đoàn Trung tâm BTXH tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022 thành công

03/04/2019
202

.

Vừa qua, Chi đoànTrung tâm BTXH tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022.Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Nữ Trang – Phó Bí thư – Phó Giám đốc Trung tâm và các đồng chí là đoàn viên Chi đoàn.
          Đại hội đã lắng nghe đánh giá, tổng kết những kết quả mà Chi đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ mới và báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ vừa qua.
          Tại Đại hội, đồng chí Trần Nữ Trang – Phó Bí thư – Phó giám đốc đã có phát biểu ghi nhận những kết quả mà tập thể Chi đoàn đã đạt được, tiếp tục phấn đấu trong nhiệm kỳ mới và chỉ đạo đến BCH nhiệm kỳ mới cố gắng hơn nữa trong việc tổ chức các hoạt động tại Trung tâm cần có chiều sâu và thường xuyên hơn, tổ chức gây nguồn quỹ cho Chi đoàn bằng những việc làm cụ thể tại Trung tâm. Đoàn viên Chi đoàn đã đóng góp ý kiến và thống nhất đưa vào Nghị quyết của Đại hội để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
 

(Phó Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)
         

(BCH nhiệm kỳ mới ra mắt)
            Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn 03 đồng chí đủ đức, đủ tài để bầu vào BCH nhiệm kỳ mới, lãnh đạo Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022 sẽ hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu đã được thống nhất trong Nghị quyết của Đại hội.
 
                                                                      Đắk Mil, ngày  01 tháng  4 năm 2019.                                                                                                                          Nguồn tin: Nguyễn Thị Nga