Trung tâm Bảo trợ xã hội tổ chức “Đêm hội trăng rằm Trung thu năm 2016” cho các cháu tại Trung tâm

29/09/2016
351
Trung tâm Bảo trợ xã hội tổ chức “Đêm hội trăng rằm Trung thu năm 2016” cho các cháu tại Trung tâm

Hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cháu Nguyễn Hữu Hà cho bố mẹ nuôi người Italia

02/06/2016
207
Hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cháu Nguyễn Hữu Hà cho bố mẹ nuôi người Italia

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổ chức chương trình “Tuổi thơ dưới mái nhà chung” cho các cháu tại Trung tâm

06/05/2016
256
Trung tâm Bảo trợ xã hội tổ chức chương trình “Tuổi thơ dưới mái nhà chung” cho các cháu tại Trung tâm

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổ chức “Đêm hội trăng rằm Trung thu 2015” cho các cháu tại Trung tâm

06/05/2016
227
Đêm hội trăng rằm Trung thu 2015” cho các cháu tại Trung tâm