(*)Thông tin bắt buộc nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập?ĐIỀU KHOẢN THAM GIA

I. Đối tượng tham gia:
 • Mạng xã hội Doanh Nhân Thế Kỷ 21 chào đón tất cả sự tham gia của doanh nghiệp

 • Là chủ doanh nghiệp hoặc đại diện chủ doanh nghiệp từ cấp quản lý trở lên

II. Mục tiêu tham gia:  

 • Ngoài mục tiêu kết nối, chia sẻ, cùng nhau phát triển doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, tất cả những mục tiêu khác đều không phù hợp

III. Hành vi bị tuyệt đối nghiêm cấm:
 • Truyền bá tư tưởng xấu gây ảnh hưởng đến thành viên khác, gây mâu thuẫn với các thành viên khác

 • Giới thiệu những hàng hóa và dịch vụ không đủ tiêu chuẩn hoặc không đúng quy định pháp luật

 • Có hành vi tuyên truyền hoặc viết những nội dung đồi trụy, thiếu văn minh, nhạy cảm, sai quy định của pháp luật

 • Tổ chức lừa đảo, tung tin ảo gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng

IV. Hình phạt cho người vi phạm:

 • Bị xóa tài khoản vĩnh viễn

 • Trong trường hợp cần thiết có thể thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra

V. Trách nhiệm người tham gia:

 • Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung mình cung cấp, quảng bá, tuyên truyền

 • Điền chính xác thông tin của cá nhân và doanh nghiệp để đảm bảo tài khoản đạt tiêu chuẩn